Các bài viết có từ khóa “menu quán ăn”

Menu Sông Hương Quán


Menu Sông Hương Quán

Menu cho Sông Hương Quán. Quy cách: bìa bồi giấy cứng mở phẳng, Size : 28×18cm Tổng cộng 14 trang (2 bìa + 12 trang ruột) Bìa: in màu trên giấy C150, các màn mờ, bồi lên carton dày và cứng Ruột: Giấy B300, Bồi 2 lớp, cán màn mờ bảo vệ bề mặt.

Menu quán cà phê Thạch Hoa Viên


Menu quán cà phê Thạch Hoa Viên

Qui cách thông dụng : Size : 21×29.7cm, Tổng cộng 6 trang (2 bìa + 4trang ruột) Bìa 1: Hình ảnh tổng quan, Logo, Tên, địa chỉ, giờ mở của,.. Bìa cuối: Full màu không có thông tin phụ Còn lại 4 trang sẽ thể hiện dịch vụ và giá tiền thức uống… Bìa: in màu trên giấy C150,…

Menu nhà hàng Kickin’ Crab


Menu nhà hàng Kickin’ Crab

Qui cách thông dụng : Size : 21×29.7m, Tổng cộng 1 tờ 2 mặt Thể hiện dịch vụ tên món ăn và giá tiền Giấy C300, Ép nhựa plastic 2 mặt bảo vệ           Menu Togo: Kích thước: 21×19.7cm In 2 mặt, Giấy C300    

Go Top