Menu cho Sông Hương Quán.
Quy cách: bìa bồi giấy cứng mở phẳng,
Size : 28×18cm
Tổng cộng 14 trang (2 bìa + 12 trang ruột)
Bìa: in màu trên giấy C150, các màn mờ, bồi lên carton dày và cứng
Ruột: Giấy B300, Bồi 2 lớp, cán màn mờ bảo vệ bề mặt.

menu-song-huong-quan menu-song-huong-quan-1 menu-song-huong-quan-2 menu-song-huong-quan-3 menu-song-huong-quan-4