Các bài viết có từ khóa “logo nhà hàng”

Name card Wokstar


Name card Wokstar

Thiết kế logo WokStar – Nhà hàng ở Australia


Thiết kế logo WokStar – Nhà hàng ở Australia

Dự án Thiết kế Logo cho nhà hàng Wokstar Logo được cách điệu từ hình ảnh ngôi sao, nhân hóa lên thành con người cầm chảo và đủa. Sản phẩm kinh doanh của thương hiệu này là bán các món ăn truyền thống của Việt nam. Phương án 1: Logo và text thành một cụm…

Go Top