Qui cách thông dụng :

Size : 21×29.7cm,
Tổng cộng 6 trang (2 bìa + 4trang ruột)
Bìa 1: Hình ảnh tổng quan, Logo, Tên, địa chỉ, giờ mở của,..
Bìa cuối: Full màu không có thông tin phụ
Còn lại 4 trang sẽ thể hiện dịch vụ và giá tiền thức uống…

Bìa: in màu trên giấy C150, các màn mờ, bồi lên carton dày và cứng
Ruột: Giấy B300, Bồi 2 lớp, cán màn mờ bảo vệ bề mặt.

 

thachhoavien_menuloxo thachhoavien_menuloxo_2 thachhoavien_menuloxo_3