Các bài viết có từ khóa “tờ gấp”

Thiết kế brochure Posh Nails & Spa


Thiết kế brochure Posh Nails & Spa

Thiết kế brochure cho tiệm Posh Nails & Spa ở Mỹ. Size: 210x297mm, in 2 mặt cấn 2 đường gấp làm 3, giấy C150

Brochure – Oceanic Nails & Spa


Brochure – Oceanic Nails & Spa

Thiết kế và in Brochure – tờ gấp cho tiệm nails. In trên giấy C150, không cán màng, gấp 3 lần.

Go Top