Các bài viết có từ khóa “Hộp giấy”

Thiết kế nhãn decal và hộp giấy cho thương hiệu lạp xưởng tươi Long An


Thiết kế nhãn decal và hộp giấy cho thương hiệu lạp xưởng tươi Long An

Hộp Goft cho Ngân hàng BOCOM


Hộp Goft cho Ngân hàng BOCOM

Hộp quà tặng thiết kế riêng cho Ngân hàng BOCOM


Hộp quà tặng thiết kế riêng cho Ngân hàng BOCOM

Hộp đựng quà tặng một trong những sản phẩm trong bộ thiết kế thương hiệu thiết kế riêng cho ngân hàng Bank of Communications chi nhánh Hồ Chí Minh. Ngân hàng dành cho các doanh nghiệp của Trung Quốc trụ sở tại Shanghai.

Go Top