Thiết kế brochure Posh Nails & Spa

Thiết kế brochure cho tiệm Posh Nails & Spa ở Mỹ. Size: 210x297mm, in 2 mặt cấn 2 đường gấp làm 3, giấy C150

brochure-tiem-nails brochure-2 brochure-3