Brochure – Oceanic Nails & Spa

Thiết kế và in Brochure – tờ gấp cho tiệm nails. In trên giấy C150, không cán màng, gấp 3 lần.

brochure-to-gap-tiem-nails brochure-2 brochure-3 brochure-4 brochure-5