Các bài viết có từ khóa “Voucher”

Voucher – Phiếu giảm giá Sông Hương Quán


Voucher – Phiếu giảm giá Sông Hương Quán

Voucher là một phiếu giấy giảm giá khi mua hàng, trải nghiệm dịch vụ, có giá trị tương đương tiền tệ thông thường được sử dụng Nhà cung cấp hay kinh doanh thương mại điện tử sử dụng Voucher để khuyến khích khách hàng mới và cũ sử dụng dịch vụ bên họ. Ngoài ra,…

Go Top