Thiết kế thương hiệu trọn bộ từ A-Z cho thương hiệu Yogurt Yolavie  một hệ thống cửa hàng bán yogurt ở Mỹ.

Thiết kế từ logo cho đến các thứ liên quan khác cần thiết cho cửa hàng như: poster, giftcard, banner, poster digital, website,…

banner-yolavie-1-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu

coupon-yolavie-1-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu

cup-mua-xuan-1-yolavie-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu

cup-mua-dong-yolavie-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu.jpg

cup-mua-he-yolavie-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu

cup-mua-thu-1-yolavie-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu

giftcard-yolavie-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu

Slide-1-yolavie-1-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu

Slide-2-yolavie-1-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu

Slide-3-yolavie-1-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu

giftcard-1-1-yolavie-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu

banner-1-yolavie-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu

banner-2-yolavie-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu

Link download và xem trọn bộ nhận diện Yolavie  tại đây