Namecard cho tiệm nails ở Mỹ. Size: 88×53. Bo tròn 4 góc. Cán màng mờ 2 mặt

namecard-danhthiếp namecard-3 namecard-4 namecard-6