LookBook Thương hiệu thời trang VUNGOC&SON

LookBook size 15x21cm, số lượng trang từ 80 trang, in trên giấy mỹ thuật cao cấp, gáy dán keo, Chất lượng in ấn sắc nét. Kỹ thuật thành phẩm hoàn hảo.

zonestyle_lookbook zonestyle_lookbook_2 zonestyle_lookbook_3 zonestyle_lookbook_ptdnv