Thiết kế trọn bộ thương hiệu cho Giày Lemont

  • Name card
  • Phiếu quà tặng
  • Phiếu giảm giá
  • Phiếu bảo hành
  • Thẻ nhân viên
  • Phiếu thu, chi

namecard-giay-lemon-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu

giftvoucher-1-giay-lemon-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu.jpg

giftvoucher-2-giay-lemon-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu.jpg

phieu-bao-hanh-giay-lemon-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bien-nhan-giay-lemon-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link download và xem trọn bộ nhận diện Giầy LE MONT tại đây