Các bài viết có từ khóa “thiết kế danh thiếp”

THIẾT KẾ NAMECARD TRONG BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU


THIẾT KẾ NAMECARD TRONG BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Trong bộ nhận diện thương hiệu thì namecard là cái quan trọng đứng thứ 2 trong hệ thống nhận diện thương hiệu sau Logo, Namecard thường có các cụm thông tin sau đây. 1. LOGO doanh nghiệp, Slogan, 2. Cụm tên, chức vụ, số điện thoại cá nhân 3. Tên công ty, Địa chỉ, Tel,…

Go Top