Các bài viết có từ khóa “mùa đ6ng”

NHỮNG SẮC MÀU TRONG NĂM


NHỮNG SẮC MÀU TRONG NĂM

Có bao giờ bạn tự hỏi màu của từng mùa là gì không? Có lẻ không nhiều người trả lời là có. Tuy nhiên khi nhìn một bức tranh phong cảnh bạn sẽ dễ dàng cảm nhận chúng là mùa nào. Thế thì, hãy phân tích một chút về màu sắc của các mùa trong…

Go Top