Thiết kế bao bì cho thương hiệu Greenfarm, công ty XNK thủy hải sản.

  • Thiết kế decal
  • Túi nilon
  • Thùng carton
  • Rider

bao-bi-gf-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bao-bi-gf-3-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu; Bao bì thủy hải sản; Túi nilon đựng hải sản

Túi nilon đựng hải sản

decal-bao-bi-gf-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu; Decal dán lên túi nilon; Bao bì thủy hải sản

Decal dán lên túi nilon

rider-bao-bi-gf-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu; Bao bì thủy hải sản; Rider

Rider

thung-am-duong-bao-bi-gf-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu

Bao bì thủy hải sản; Thùng carton âm dương

thung-carton-bao-bi-gf-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu; Bao bì thủy hải sản; Thùng carton

Thùng carton