Zonestyle lên thiết kế và thi công lắp đặt hoàn thiện bảng hiệu quảng cáo cho công ty Trân Châu (TC Shipping) tại cảng Cát Lái.

bang-hieu-tcshipping-1-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu

 

 

 

 

 

Hình ảnh thi công thực tế tại Cảng Cát Lái 

bang-hieu-tcshipping-2-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu