Bộ nhận diện thương hiệu cho công ty XNK Thủy Hải sản GF seafoods

cip-gf-seafoods-1-zonestyle-thiet-ke-thuong-hieu